Τίτλος Εκπομπής: "Βυζαντινή Μουσική και εκκλησιαστική παράδοση. Τότε και σήμερα."

Ραδιοφωνικός παραγωγός: Παναγιώτης Τζαμαλής, μαθητής της Α΄ Λυκείου.

Η εκπομπή αποτελείται από δύο μέρη.


Το πρώτο μέρος παρουσιάζει το τραγούδι Love (The only treasure) του Πρεσβύτερου Σάββα Κυράζογλου

που μιλάει για τη χριστιανική αγάπη. Ανέβηκε στο youtube τον Απρίλιο του 2014. Μιλάει για τους πολέμους και τα αθώα θύματα που είναι πάντα τα παιδιά.

Το δεύτερο μέρος μιλάει για το βίο του Αγ. Μάρκου του Ευγενικού και για τον αγώνα που έδωσε στη Φερράρα και τη Φλωρεντία της Ιταλίας για τη μη ένωση της Δυτικής με την Ανατολική Εκκλησία.


Για να ακούσετε την 9η ραδιοφωνική εκπομπή μας που μεταδόθηκε στις 11 Μαΐου 2014 στις 16:00 πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:9η Ραδιοφωνική εκπομπή
 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ.jpg

Εικ. 1. 'Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος που έγινε το 325 μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας.
Ἀπολυτίκιον

Ήχος γ'. Θείας πίστεως
Θείας πίστεως, ομολογία, μέγον εύρατο, η Εκκλησία, ζηλωτήν σε θειε Μάρκε πανεύφημε, υπερμαχούντα πατρώου φρονήματος, και καθαιρούντα του σκότους υψώματα. Όθεν άφεσιν, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τοις σε γεραίρουσι.Επειδή η ανατροφοδότηση μας ενδιαφέρει:Παρατηρήσεις - Βελτιώσεις.ggiotop [at] gmail.com